Зертханалар

Институт құрамында екі бөлім жұмыс істейді:

Жербеті-ғарыштық, геодинамикалық және геофизикалық мониторинг бөлімі

Зертханалар:

  • Гидродинамикалық зерттеулер зертханасы
  • Литосфералық-ионосфералық үдерістерді зерттеу зертханасы
  • Жерүсті-ғарыштық зерттеулер деректерін кешенді талдау зертханасы
  • Картография және ГАЖ зертханасы

Қолданбалы геофизика бөлімі

Зертханалар:

  • Геокосмикалық байланыстар физикасы зертханасы
  • Орбиталық және жерүсті ғарыш жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігі зертханасы
  • Атмосферадағы және ионосферадағы стационарлық емес үдерістер зертханасы
  • Геомагнитті зерттеулер зертханасы