Грант жобасы IRN AP09259375

Жоба жетекшісі: Атмосферадағы және ионосферадағы стационарлық емес процестер зертханасы физика-математика ғылымдарының кандидаты Антонова В.П.

Ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар

Жобаны іске асыру мерзімі: 01.01.2021 – 31.12.2023, ұзақтығы – 36 ай.