Ғарыштық және геофизикалық өрістердің мониторингін дамыту, олардың динамикасы мен найзағай белсенділігінің әсерінен байланысын зерттеу

Грант жобасы IRN AP09259375 Жоба жетекшісі: Атмосферадағы және ионосферадағы стационарлық емес процестер зертханасы физика-математика ғылымдарының кандидаты Антонова В.П. Ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар Жобаны іске асыру мерзімі: 01.01.2021 – 31.12.2023, ұзақтығы – 36 ай.

Ашық көздерден алынған жерді қашықтықтан зондтау деректері бойынша Үлкен Алматы көлі ауданындағы көшкін процестеріне климаттық факторлардың әсерін зерттеу

Жоба тақырыбының атауы: ИРН AP14971792 «Ашық көздерден алынған жерді қашықтықтан зондтау деректері бойынша Үлкен Алматы көлі ауданындағы көшкін процестеріне климаттық факторлардың әсерін зерттеу». Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: 4. Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар. Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу саласы мен түрі: 4. Ақпараттық коммуникациялық және ғарыштық технологиялар. 4.3.1 ғарыштық және